Článok

V školskom roku 2019/2020 prebiehajú v DCVČ Važec tieto krúžky:

pracovisko Važec:

Krúžok klub hier

Stretká mladých

Diecézna animátorská škola

 

Elokované pracovisko Dlhá nad Oravou:

Futbalový krúžok

Futbalový krúžok mládeže

Krúžok priateľov hasičského športu

Krúžok posilňovania

 

Elokované pracovisko Dolný Kubín:

Športový krúžok

Volejbalový krúžok

Hasičský krúžok