Článok

V školskom roku 2020/2021 prebiehajú v DCVČ Važec tieto krúžky:

pracovisko Važec:

Krúžok klub hier

Diecézna animátorská škola

 

Elokované pracovisko Dlhá nad Oravou:

Futbalový krúžok

Futbalový krúžok mládeže

Krúžok priateľov hasičského športu

Krúžok posilňovania

 

Elokované pracovisko Dolný Kubín:

Športový krúžok

Volejbalový krúžok