Z histórie

Vzniku Diecézneho centra voľného času (DCVČ) predchádzala rekonštrukcia budovy bývalej katolíckej školy vo Važci, ktorá sa dlhšie nepoužívala.
Komisia pre mládež v Spišskej diecéze získala budovu do prenájmu v roku 2001 so zámerom adaptovať ju na Diecézne centrum mládeţe.
Po projektovej príprave a získaní finančných prostriedkov zo získaných grantov z nadácií zo zahraničia i Slovenska a príspevkov ďalších darcov sa začala rekonštrukcia budovy spojená s nadstavbou.
Rekonštrukčné práce začali na jar roku 2003 a pokračovali až do leta 2004. Stará strecha sa zhodila a po spevnení múrov sa nadstavilo poschodie s ubytovacou časťou. Prízemie sa upravilo na jedáleň s kuchyňou, ďalej s prednáškovou a spoločenskou miestnosťou.

 

Diecézne centrum voľného času vo Važci bolo zriadené 1. septembra 2004 Rímskokatolíckou cirkvou, biskupstvo Spišské Podhradie, aby poskytovalo služby na uspokojenie potrieb detí a mládeže v oblasti záujmového vzdelávania realizované v kresťanskom duchu na území celej Spišskej diecézy (Orava, Liptov, Spiš).

Pomáhalo vytvárať podmienky pre užitočné trávenie voľného času detí a mládeže so zameraním na:

a/ systematické zabezpečenie aktivít a výchovný program pre deti a mládež s cieľom prispievať k ochrane pred nežiaducimi sociálnymi vplyvmi; aktivity:
· kultúrne podujatia
· športové a turistické aktivity
· výlety, pobyty v prírode, duchovné cvičenia a relaxačná činnosť
b/ koordináciu a rozvíjanie pastorácie mládeže Spišského biskupstva; aktivity:
· diecézne stretnutia mládeže
· zasadnutia rady laikov – dobrovoľníkov
c/ výchovu ľudských a duchovne zrelých osobností; aktivity:
· realizovať Diecéznu animátorskú školu
· pripravovať duchovné a formačné programy·
· zabezpečovať vzdialenú prípravu k manželstvu a rodičovstvu

 

O vznik DCVČ sa zaslúžil, s podporou otca biskupa Františka Tondru, kňaz Ján Buc z Komisie pre mládež v Spišskej diecéze. S prípravou dokumentácie a rozbehom činnosti v DCVČ mu pomáhali aj Janka Hurajtová a Anička Mačáková.
Prvým riaditeľom DCVČ sa stal už spomínaný vdp. Ján Buc. Ako riaditeľ pôsobil v DCVČ v rokoch 2004-2008, následne odišiel kvôli ďalším pastoračným aktivitám. V súčasnosti pôsobí v Združení kresťanských spoločenstiev mládeže ako jeho predseda.

Od roku 2009 je riaditeľom Mgr. Ľubomír Lorenčík.